Życie jest piękne

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Lust och fägring stor

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
31 Styczeń

Premiera Światowa:World premiere:
03 Listopad 1995

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: