Zagniewani młodociani

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
High School High

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
10 Styczeń

Premiera Światowa:World premiere:
25 Październik 1996

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: