Zabawy z bronią

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Bowling for Columbine

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
12 Wrzesień

Premiera Światowa:World premiere:
15 Maj 2002

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: