Za wszelką cenę

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Million Dollar Baby

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
18 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
15 Grudzień 2004

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: