Z piątku na sobotę

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Any Way the Wind Blows

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
28 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
17 Maj 2003

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: