X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
X-Men: Days of Future Past

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
23 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
10 Maj 2014

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: