Wujek Boonmee, który potrafi przywołać swoje poprzednie wcielenia

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Loong Boonmee raleuk chat

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
21 Styczeń

Premiera Światowa:World premiere:
21 Maj 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: