?>

Wilbur chce się zabić

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Wilbur Wants to Kill Himself

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
9 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
08 Listopad 2002

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: