Wielkie piękno

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
La grande bellezza

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
7 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
21 Maj 2013

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: