?>

Whisky

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Whisky

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
22 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
19 Maj 2004

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: