W drodze

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
On the Road

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Wrzesień

Premiera Światowa:World premiere:
23 Maj 2012

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: