?>

W Dolinie Elah

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
In the Valley of Elah

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
9 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
01 Wrzesień 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: