?>

Uwikłany

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Reindeer Games

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
6 Październik

Premiera Światowa:World premiere:
24 Luty 2000

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: