?>

Tylko Bóg wybacza

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Only God Forgives

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
22 Maj 2013

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: