?>

Tryptyk rzymski

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Tryptyk rzymski

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
9 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
04 Marzec 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: