Troja

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Troy

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
09 Maj 2004

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: