?>

Trener bardzo osobisty

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Playing For Keeps

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
8 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
05 Grudzień 2012

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: