Transformers: Wiek zagłady

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Transformers: Wiek zagłady

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
27 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
19 Czerwiec 2014

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: