Toy Story 3

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Toy Story 3

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
12 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
18 Czerwiec 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: