Toy Story 2

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Toy Story 2

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
7 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
13 Listopad 1999

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: