?>

The Social Network

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
The Social Network

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
15 Październik

Premiera Światowa:World premiere:
24 Wrzesień 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: