The Limits of Control

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
The Limits of Control

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
29 Styczeń

Premiera Światowa:World premiere:
01 Maj 2009

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: