Terytorium wroga

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Forces spéciales

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
9 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
02 Listopad 2011

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: