Taxi 2

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Taxi 2

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
7 Wrzesień

Premiera Światowa:World premiere:
25 Marzec 2000

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: