?>

Syberiada polska

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Syberiada polska

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
22 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
18 Luty 2013

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: