?>

Światła wielkiego miasta

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
City Lights21

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
21 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
30 Styczeń 1931

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: