?>

Świadek koronny

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Świadek koronny

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
2 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
02 Luty 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: