?>

Strzelec

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Shooter

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
11 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
08 Marzec 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: