?>

Straszny dom

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Monster House

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
18 Sierpień

Premiera Światowa:World premiere:
15 Czerwiec 2006

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: