?>

Stracone dusze

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Lost Souls

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
2 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
13 Październik 2000

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: