Spotkania na krańcach świata

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Encounters at the End of the World

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
10 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
01 Wrzesień 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: