?>

Strzelając do psów

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Shooting Dogs

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
29 Grudzień

Premiera Światowa:World premiere:
12 Maj 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: