Seks w wielkim mieście 2

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Sex and the City 2

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
28 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
27 Maj 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: