?>

Schmidt

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
About Schmidt

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
4 Kwiecień

Premiera Światowa:World premiere:
22 Maj 2002

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: