Roman Polański: moje życie

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Roman Polanski: A Film Memoir

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
18 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
27 Wrzesień 2011

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: