Rok przestępny

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Año bisiesto

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
10 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
17 Maj 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: