?>

Rocky Balboa

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Rocky Balboa

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
9 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
20 Grudzień 2006

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: