Roboty

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Robots

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
3 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
10 Marzec 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: