?>

Ratatuj

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Ratatouille

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
19 Październik

Premiera Światowa:World premiere:
22 Czerwiec 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: