?>

Ralph Demolka

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Wreck-It Ralph

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
18 Styczeń

Premiera Światowa:World premiere:
01 Listopad 2012

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: