Predators

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Predators

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
16 Lipiec

Premiera Światowa:World premiere:
07 Lipiec 2010

Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: