?>

Potosi: czas podróży

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Potosi: le temps du voyage

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
9 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
12 Luty 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: