Polowanie na króliki

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Rabbit-Proof Fence

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
21 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
04 Luty 2002

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: