?>

Polowanie na grube ryby

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Shooting Fish

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
22 Kwiecień

Premiera Światowa:World premiere:
22 Sierpień 1997

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: