Podróże Guliwera 3D

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Gulliver's Travels

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
28 Styczeń

Premiera Światowa:World premiere:
22 Grudzień 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: