?>

Podróż czerwonego balonika

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Le Voyage du ballon rouge

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
8 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
17 Maj 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: