Plac Waszyngtona

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Washington Square

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
31 Październik

Premiera Światowa:World premiere:
12 Wrzesień 1997

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: