?>

Piętno

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
The Human Stain

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
6 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
29 Sierpień 2003

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: