?>

Paranormal Activity 2

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Paranormal Activity 2

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
22 Październik

Premiera Światowa:World premiere:
22 Październik 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: