?>

Ostrza chwały

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Blades of Glory

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
20 Lipiec

Premiera Światowa:World premiere:
30 Marzec 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: